Đầu ghi hình camera

Giảm %
Đầu ghi hình Dahua IP NVR2104HS

Đầu ghi hình Dahua IP NVR2104HS

New 590,000 đ 590,000 đ
Giảm %
Đầu ghi hình Dahua IP NVR2108HS

Đầu ghi hình Dahua IP NVR2108HS

New 620,000 đ 620,000 đ
Giảm %
Đầu ghi hình Dahua CVI 5104HS

Đầu ghi hình Dahua CVI 5104HS

New 900,000 đ 900,000 đ
Giảm %
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH DS-7216HGHI-K1

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH DS-7216HGHI-K1

New 1,717,000 đ 1,717,000 đ
Giảm 22%%
Đầu ghi hình Dahua XVR 5104HS-X1 .TEM DSS.

Đầu ghi hình Dahua XVR 5104HS-X1 .TEM DSS.

New 1,250,000 đ 1,600,000 đ